česky | english


Podepisování dokumentů OpenOffice

Než můžete podepsat dokumenty OpenOffice (verze 2.0 a více), musíte přidat / importovat svůj klientský certifikát. Podle operačního systému, který používáte, je musíte přidat buď do MS Crypto engine (ve Windows) nebo nastavit proměnnou prostředí odkazující na Vámi používaný produkt Mozilla (například Firefox), který ve svém profilu obsahuje Váš privátní klíč (v Solaris nebo v Linuxu).

Linux/Solaris: Cestu ke svému profilu v Thunderbird/Firefox musíte exportovat do proměnné prostředí MOZILLA_CERTIFICATE_FOLDER. Například si přidáte do ~/.bashrc:

  export MOZILLA_CERTIFICATE_FOLDER=~/.mozilla/firefox/Mzg25Tns.default

Viz též řešení navržené OpenOffice: http://wiki.services.openoffice.org/wiki/Certificate_Detection

Windows: Ve Windows 7 a více otevřete "mmc-Open-<Váš modul certifikátů>" nebo do prázdného MMC přidejte modul snap-in "Certifikáty-Můj uživatelský účet", přidejte svůj certifikát a oba klíče (obvykle je vše v jediném souboru .pfx nebo .p12) ke svým osobním certifikátům. Ikona certifikátu musí obsahovat klíček a po otevření certifikátu se musí zobrazit text "Máte privátní klíč, jenž odpovídá tomuto certifikátu".

Nemáte-li dosud soubor typu PFX/P12 s oběma klíči a certifikátem, musíte ho napřed vyexportovat z prohlížeče Firefox na stroji, kde byl vytvořen: uděláte "backup" (zálohu) ze svých osobních certifikátů prostředky Nastavení Firefoxu. Používáte-li jiný prohlížeč, bude možná certifikát již viditelný ve snap-in "Certifikáty" v MMC, nebo ho tam lze importovat ze souboru PFX/P12 také v MMC, snap-in "Certifikáty".

Obecně: Pak již můžete exportovat svůj certifikát do dokumentu. Postupujte podle návodu v menu "File/Digital Signatures...".

Viz též:

Ověření dokumentů

Chcete-li automaticky ověřit podpisy v dokumentech OpenOffice:

Stáhněte si XMLSec: http://www.aleksey.com/xmlsec/download.html

Do souboru /etc/ssl/cert.pem dejte CACert-bundle (z wiki/FAQ). Pak:

> unzip Document.odt
> xmlsec1 --verify META-INF/documentsignatures.xml
OK
SignedInfo References (ok/all): 5/5
Manifests References (ok/all): 0/0

Postup podepsání dokumentu OpenOffice

(Platí pro verzi OpenOffice 4.1.5 platnou v lednu 2018.)

Vystavení podpisového certifikátu

  1. Potřebujete mít klientský certifikát pro podpis dokumentú nebo softwaru. Podmínky pro schopnost jeho vydání jsou v odkazovaném článku a v této souhrnné tabulce. Všimněte si účelů certifikátu:

Certifikát pro podpis kódu - zobrazení ve Windows 10

  1. Při vystavení certifikátu z menu "Klientské certifikáty - Nový" na webu CAcert musíte zadat "Zobraz rozšířené volby" a v nich "Podepisování kódu". Jestliže tato možnost není viditelná, nemáte splněny podmínky pro schopnost vydávání takového certifikátu nebo jste dosud nepožádali o aktivaci této schopnosti pro svůj účet.

Nový klientský certifikát - podpisový

Podepsání dokumentu

  1. Po otevření dokumentu přejděte do menu viz obrázek:

Menu podpisu v OpenOffice

  1. Objeví se dialog digitálního podpisu.

Podpisový dialog - prázdný

  1. Po stisknutí tlačítka "Podepsat..." se nabídne seznam certifikátů. Musíte označit ten, který má podpisovou schopnost, a stisknout OK.

Výběr certifikátu

  1. Pokud je vše v pořádku a certifikát má schopnost podepisovat, ukáže se v dialogu, který pak zavřete - dokument je podepsán.

Podpisový dialog - vyplněný

Dokument může být podepsán více certifikáty. Podpis(y) platí, dokud dokument zůstane nezměněn, a jsou viditelné v tomtéž dialogu.