SPOLEHNUTÍ (RELY)

SPOLEHNUTÍ má v komunitě CAcert a v práci certifikační autority (CA) zvláštní význam, takže potřebuje svou zvláštní definici. Tato stránka ji má poskytnout, nebo odkázat na jiná místa, kde je SPOLEHNUTÍ definováno lépe.

Definice. SPOLEHNUTÍ znamená vaši akci jakožto člověka přijmout riziko a odpovědnost na základě jednoho/více tvrzení určených Vám a obvykle uložených v certifikátu.

Řečeno více technicky: certifikát Vám předkládá tvrzení nebo prohlášení pro účely Vašeho SPOLEHNUTÍ. Použijete-li zcela nebo částečně tato prohlášení ve svém rozhodovacím procesu, pak lze říci, že se SPOLÉHÁTE.

Smlouva. V tomto smyslu: učinit rozhodnutí bude pro Vás typicky obsahovat určitý prvek rizika nebo odpovědnosti. Aby Vám mohla komunita povolit nést toto riziko a odpovědnost, souhlasíte s Dohodou komunity CAcert (CCA).

Dohoda komunity CAcert (CAcert Community Agreement, CCA) je naše smlouva na SPOLEHNUTÍ stanovené takto:

Dohoda komunity CAcert (CCA) obsahuje mechanismy pro identifikaci, řízení a přidělení této odpovědnosti. Souhlasíte zejména s arbitráží jako způsobem, jakým řešíme způsob nakládání s Vaším SPOLEHNUTÍM (naše prostředky, jak přidělit odpovědnost). Dohoda (CCA) Vás také zavazuje k pečlivosti vzhledem k rizikům, která mohou pro Vás nastat. Celé uspořádání činí SPOLEHLIVOST bezpečnou (v rozumné míře) pro nás ostatní, a pomáhá našemu procesu auditu.

Zápis. SPOLEHNUTÍ [RELY] a jeho variace (SPOLEHLIVOST [RELIANCE], SPOLÉHÁNÍ [RELYING]) a také související NABÍDKU [OFFER] a POUŽITÍ [USE] are zapsány písmeny velké abecedy. To slouží k indikaci, že jejich význam a použití jsou vždy velmi důležité a zásadní pro strukturu systému. Jsou-li takto napsaná, nesou tato slova svůj zvláštní význam a nemají svůj obvyklý každodenní smysl.

Toto URL pro wiki/RELY (SPOLEHNUTÍ) může být uchováno jako dlouhodobý ukazatel pro jiné důležité dokumenty, jež se sem mohou spolehlivě odkazovat.


RELY/CZ (last edited 2015-12-23 11:57:57 by AlesKastner)