Jak-na-to: klientské programy elektronické pošty (e-mail)

Viz také Import kořenových certifikátů do operačních systémů a Import kořenových certifikátů do webových prohlížečů

Toto Jak-na-to popisuje, jak lze ručně importovat kořenové certifikáty CAcert a Vaše zálohové soubory *.p12 / *.pfx (s certifikáty a privátními klíči) do Vašeho e-mailového klienta.

Očekávaný výsledek: Lze použít podpisy a šifrování S/MIME nebo PGP/GPG s použitím certifikátů vydaných CAcert.

Android

DJIGZO

DJIGZO má dvě oddělená úložiště klíčů: "Certificates & Keys (Certifikáty a klíče)" pro Vaše osobní klíče (a zprostředkující [intermediary] certifikáty). Ale kořenové certifikáty CA se ukládají do "Root certificates (Kořenové certifikáty)". Takže je-li certifikát Vaší CA (sám sebou podepsaný) kořenový certifikát, musíte ho přidat do "Root certificates (Kořenových certifikátů)" volbou "Store to import to: root (Úložiště, kam importovat: kořenové)". To je rozdíl oproti certifikátům zprostředkujícím (intermediary) nebo certifikátům koncových uživatelů, podepsaným CA; ty se ukládají do "Certificates & Keys (Certifikáty a klíče)" volbou "Store to import to: certificates (Úložiště, kam importovat: certifikáty)".

Viz také: https://lists.cacert.org/wws/arc/cacert/2012-12/msg00009.html

R2Mail2

Pro šifrování a podepisování S/MIME existuje aplikace R2Mail2 pro Android, což je plně funkční e-mailový klient. Není bohužel zdarma, stojí € 4,80 (cena licence; jinak ve zkušební verzi vidíte nejvíce 5 zpráv v každé složce). R2Mail2 je stále inovován a vylepšován. Zjistil jsem, že je mnohem lepší než standardní klient Androidu. Nemá sice tolik možností jako K-9 mail, ale plně podporuje S/MIME (a v omezené míře také PGP).

Viz také zde: https://lists.cacert.org/wws/arc/cacert/2012-12/msg00009.html

FairEmail

Tento klient je dostupný na Google Play a je schopen zprávy jak podepisovat, tak šifrovat. Program ovládá jak S/MIME, tak PGP.

Klient od Vás potřebuje pouze instalaci Vašeho certifikátu i s privátním klíčem, nejlépe ze záložního souboru *.p12 / *.pfx (ikona souboru: otisk prstu), a ovšem instalaci kořenových certifikátů CAcert (ty mohou, ale nemusí, být také v tomtéž souboru).

Instalace těchto souborů do systému Android vyšších verzí (5+) je popsána jinde; odkazy jsou na začátku tohoto článku. Přijímáte-li poštu ze stejného zdroje na více zařízeních, je třeba dbát na to, aby Váš soubor *.p12 / *.pfx obsahoval stejný privátní klíč a k němu příslušný certifikát, jaký používáte v e-mailových klientech jinde. Certifikát a privátní klíč se nainstalují automaticky při stažení nebo otevření souboru. Máte-li v systému Android instalován více než jeden privátní klíč + certifikát, budete muset při odesílání zvolit, který má klient použít.

Pro dešifrování přijaté zprávy může být nutné stisknout v záhlaví zprávy ikonu zámku.

Jako u jiných e-mailových klientů je i zde třeba, aby ten, s kým chcete šifrovaně korespondovat, Vám poslal jednu nešifrovanou, ale podepsanou zprávu. Podpis (ikona klikyháku) je označen v záhlaví zprávy a klient si jej uloží automaticky. Po stisknutí zmíněné ikony Vám FairEmail ukáže, kdo zprávu podepsal a další detaily.

iOS (iPhone, iPad)

S/MIME má výhodu, že je v iOS již pro e-mail zabudováno. Abyste tuto funkčnost zapnuli, musíte jít do Settings (Nastavení) > Account (Účet) > Advanced (Upřesnit či Pokročilé) každého e-mailového účtu a tam zapnout S/MIME.

Samsung Galaxy

Viz Samsung Galaxy s PGP/GPG

PGP/GPG v (Apple) Mail

česky | Dansk | Deutsch | English | Español | Français | Nederlands | polski | Português

Linux

PGP/GPG v klientu Thunderbird

S/MIME v klientu Thunderbird

Viz: http://luxsci.com/blog/installing-smime-and-pgp-encryption-certificates-into-major-email-clients.html

MacOS (Macintosh)

Mac OS X obsahuje Keychain, vestavěný správce klíčů a hesel, který ukládá uživatelova hesla, uživatelské a serverové certifikáty a klíče. Některé aplikace používají tento centralizovaný Keychain pro ukládání a čtení informací certifikátu namísto udržování svých vlastních, oddělených úložišť certifikátů.

S/MIME je do Mail na Mac již vestavěno, což je výhoda.

Import klíčů z Vašeho certifikátu:

Po importu se klíče Vašeho certifikátu objeví v utilitě Keychain Access v obou kategoriích: Certificates a Keys (Certifikáty a klíče).

Apple Mail

Úvod v německém jazyku

S/MIME v (Apple) Mail

Viz: http://luxsci.com/blog/installing-smime-and-pgp-encryption-certificates-into-major-email-clients.html

S/MIME v Entourage

Viz: http://luxsci.com/blog/installing-smime-and-pgp-encryption-certificates-into-major-email-clients.html

Thunderbird

Viz: Linux

Outlook pro OS X

Windows

S/MIME v programu Outlook 2003

viz: http://luxsci.com/blog/installing-smime-and-pgp-encryption-certificates-into-major-email-clients.html

S/MIME v programu Outlook 2007

viz: http://luxsci.com/blog/installing-smime-and-pgp-encryption-certificates-into-major-email-clients.html

S/MIME v programu Outlook 2010

viz: MS Outlook 2010 a MS Outlook

Thunderbird

viz: Linux


FAQ/eMailClients/CZ (last edited 2021-04-22 06:43:29 by AlesKastner)