Více bodů, více privilegií

Informace

Podrobné údaje viz článek a zásady: Přehled postupů certifikace (Certification Practise Statement, CPS)


Úroveň

Popis

Body
AP/EP (+)

Test CATS (++) splněn

Klientské certifikáty (nezaručené), nemáte žádné body zaručení (AP=0)

Přínosy: Můžete posílat digitálně podepsané/zašifrované e-maily; ostatní Vám mohou posílat zašifrované e-maily.

AP: 0

EP: 0

.---.

Omezení: 1. Certifikáty vyprší za 6 měsíců. Do certifikátu lze vložit pouze samotnou e-mailovou adresu (a ne Vaše celé jméno). 2. Certifikáty mohou být podepsány pouze kořenovým certifikátem CAcert třídy 1.

Potřebné ověření: Musíte potvrdit, že je to Vaše e-mailová adresa, odpovědí na 'ping' e-mail, který Vám odešleme.

Klientské certifikáty (nezaručené)

Přínosy: Můžete posílat digitálně podepsané/zašifrované e-maily; ostatní Vám mohou posílat zašifrované e-maily.

AP: 1-49

EP: 0

.---.

Omezení: Certifikáty vyprší za 6 měsíců. Do certifikátu lze vložit pouze samotnou e-mailovou adresu (a ne Vaše celé jméno).

Potřebné ověření: Musíte potvrdit, že je to Vaše e-mailová adresa, odpovědí na 'ping' e-mail, který Vám odešleme. Sejdete se s jedním nebo více zaručovateli a získáte 1-49 AP.

Klientské certifikáty (zaručené)

Přínosy: Stejné jako výše, navíc můžete vkládat své plné jméno do certifikátů.

AP: 50-100

EP: 0

.---.

Omezení: Certifikáty vyprší za 24 měsíců. (**)

Potřebné ověření: Stejné jako výše, navíc musíte získat nejméně 50 bodů zaručení setkáním alespoň se dvěma zaručovateli z webu důvěry CAcert, kteří ověří Vaši totožnost podle Vašich vládou vydaných dokladů s fotografií.

Certifikáty pro podpis kódu

Přínosy: Digitální podpis kódů, webových apletů, instalátorů atd., včetně Vašeho jména a místa pobytu v certifikátech.

AP: 100

EP: >=0

Ano

Omezení: Certifikáty vyprší za 12 měsíců. Certifikáty musí obsahovat Vaše plné jméno.

Potřebné ověření: 100 bodů zaručení a 0 nebo více zkušenostních bodů setkáním s více zaručovateli z webu důvěry CAcert, kteří ověří Vaši totožnost podle Vašich vládou vydaných dokladů s fotografií, splníte test CATS, stáváte se zaručovatelem

Serverové certifikáty (nezaručené), nemáte žádné body zaručení (AP=0)

Přínosy: Umožní zašifrovat datové přenosy uživatelům Vašeho webu, e-mailů nebo jiných služeb Vašeho serveru, zabezpečených SSL; nejsou povoleny skupinové (wildcard) certifikáty ani alternativní názvy (SAN).

AP: 0

EP: 0

.---.

Omezení: 1. Certifikáty vyprší za 6 měsíců; lze do nich vložit pouze samotný doménový název, (ne Vaše plné jméno, jméno společnosti, místo působnosti atd.). 2. Certifikáty mohou být podepsány pouze kořenovým certifikátem CAcert třídy 1.

Potřebné ověření: Musíte potvrdit, že jste majitelem (nebo oprávněným správcem) domény, odpovědí na 'ping' e-mail, který Vám pošleme na některou z adres uvedených v záznamu whois, nebo na jednu z povinných adres dle RFC (hostmaster/postmaster/atd.).

Serverové certifikáty (nezaručené)

Přínosy: Umožní zašifrovat datové přenosy uživatelům Vašeho webu, e-mailů nebo jiných služeb Vašeho serveru, zabezpečených SSL; nejsou povoleny skupinové (wildcard) certifikáty ani SAN.

AP: 1-49

EP: 0

.---.

Omezení: Certifikáty vyprší za 6 měsíců; lze do nich vložit pouze samotný doménový název, (ne Vaše plné jméno, jméno společnosti, místo působnosti atd.).

Potřebné ověření: Musíte potvrdit, že jste majitelem (nebo oprávněným správcem) domény, odpovědí na 'ping' e-mail, který Vám pošleme na některou z adres uvedených v záznamu whois, nebo na jednu z povinných adres dle RFC (hostmaster/postmaster/atd.). Sejdete se s jedním nebo více zaručovateli a získáte 1-49 AP.

Serverové certifikáty (zaručené)

Přínosy: Stejné jako výše, navíc jsou povoleny skupinové (wildcard) certifikáty a SAN.

AP: 50-100

EP: >=0

.---.

Omezení: Stejné jako výše, kromě toho, že certifikáty vyprší za 24 měsíců. (**)

Potřebné ověření: Stejné jako výše, navíc při schůzce se zaručovatelem(-i) získáte aspoň 50 bodů zaručení při setkání se zaručovatelem(-i) z webu důvěry CAcert, který/kteří ověří Vaši totožnost podle Vašich vládou vydaných dokladů s fotografií.

Stáváte se zaručovatelem na webu důvěry CAcert

Přínosy: Schopnost zaručit jiné nové uživatele CAcert; podíl na posílení a rozšíření webu důvěry CAcert.

AP: 100

EP: >=0

Ano

Omezení: Počet zkušenostních bodů, které máte, omezí nejvyšší počet bodů zaručení, které můžete vydat zaručovaným osobám.

Potřebné ověření: Potřebujete mít 100 bodů zaručení ze schůzek se zaručovateli z webu důvěry CAcert, kteří ověří Vaši totožnost podle Vašich vládou vydaných dokladů s fotografií. Splníte test CATS

Stáváte se
zkušeným
zaručovatelem webu důvěry CAcert

Přínosy: Schopnost vydávat body zaručení do výše 35 AP

AP: 100

EP: 50

Ano

Omezení: Nejvyšší počet bodů zaručení, které můžete vydat, je omezen Vašimi AP.

Potřebné ověření: Potřebujete získat 50 zkušenostních bodů a splnit test CATS

Stáváte se
starším
zaručovatelem na webu důvěry CAcert

Přínosy: Schopnost školit nové zaručovatele CAcert; podíl na programech TTP a Co-Audit pro posílení a rozšíření webu důvěry CAcert.

AP: 100

EP: 50

Ano

Omezení: Nejvyšší počet bodů zaručení, který můžete vydat, je omezen Vašimi AP.

Potřebné ověření: Potřebujete získat 50 zkušenostních bodů, být spoluauditován, účastnit se ATE (školení zaručovatelů), znát CARS (4bodové prohlášení o sobě jako zaručovateli) a splnit test CATS

Stáváte se členem sdružení CAcert

Přínosy: Získáváte hlas pro hlasování, jak je provozován CAcert (neziskové sdružení, korporace v Austrálii); jste oprávněn pro funkci ve výboru CAcert.

.---.

.---.

Omezení: Žádné, limitem CAcertu je nebe.

Potřebné ověření: Žádné; 10 US$ ročního členského poplatku.


FAQ/Privileges/CZ (last edited 2016-11-25 16:50:40 by AlesKastner)