česky | english | deutsch | nederlands | français italiano | português | español/castellano | 한국어 | українська | svenska | català | русский | polski


Jag kan inte skapa eller förnya mitt certifikat, eftersom det hänger sig

Symptomen

Ett typiskt meddelande från en användare:

"Certifikatförnyelse i status 'väntande' i flera dagar. Hur tar jag bort/förnyar då? Tack."

Orsaken

Anledningen är att dessa åtgärder avsiktligt stoppades för certifikat som ska signeras med den huvudsakliga CAcert-roten, dvs. Class 1 Root.

Skapandet av ett nytt certifikat, och förnyelsen, fungerar för certifikat som är signerade med den mellanliggande CAcert-roten, dvs. Class 3 Root.

Tyvärr kan en användare endast skapa/förnya certifikatet som är signerat med Class 3 Root om han/hon har 50+ Assurance Points.

Mer information

Om du tittar på serienumret för ditt certifikat och dess värde överstiger 099999hex, så har detta signerats av Class 1 Root.

Utfärdandet och förnyandet av sådana certifikat har upphört och bör förbjudas för all framtid.

Anledningen:

En ny regel skapades för certifikatutfärdare, att inget certifikat kan utfärdas med hjälp av signeringen med huvudcertifikatutfärdarens rot. Hos CAcert kallas ett sådant huvudcertifikat för "Class 1 Root" (PKI-nyckel Class 1 på sidan Roots https://www.cacert.org/index.php?id=3).

De intermediate rotcertifikaten måste skapas och användas för att utfärda certifikat till användare.

Alla nya certifikat ska utfärdas som signerade av den mellanliggande roten, som hos CAcert kallas "Class 3 Root" (PKI-nyckel Klass 3 på sidan Rötter https://www.cacert.org/index.php?id=3).

Tyvärr innebär CAcerts nuvarande policy att sådana certifikat endast utfärdas för användare som har 50+ Assurance Points (APs). Du kan läsa om fördelarna med 50+ APs här:

https://wiki.cacert.org/FAQ/Privileges

Hur man når 50+ AP

Det är möjligt med hjälp av ca 2 till 3 försäkringar. Använd sökfunktionen Assurer location search:

https://secure.cacert.org/wot.php?id=12

efter att du loggat in på ditt konto.

Ordna sedan 2 till 3 "ansikte mot ansikte"-möten med 2 till 3 hittade försäkringsgivare. En försäkringsgivare kan ge dig 10 till 35 AP. När du har uppnått 50+ AP kan du skapa ett nytt certifikat som undertecknats av Class 3 Root, som t.ex. håller mycket längre än det senaste.

Det går inte att förnya gamla certifikat som är signerade med Class 1 Root.

Alla funktioner för certifikat signerade med Class 3 Root (med serienummer < 100000hex) fungerar bra.


CategoryFAQ

FAQ/CertCreationRenewalStucks/SV (last edited 2024-01-03 21:00:35 by EtienneRuedin)