česky | deutsch | english | français


Jak se dát zaručit zaručovatelem CAcert

K čemu je zaručení dobré?

Podle našich zásad můžeme do certifikátu zahrnout pouze informace, které jsou „do jisté míry ověřeny“.

Primárním záměrem zaručení je ověřit Vaše osobní jméno a ujistit se, že poštovní adresy vašeho účtu jsou skutečně propojeny s Vaší osobou. Jakmile je to ověřeno, máte možnost vložit své jméno do certifikátů vydaných pro Vás CAcertem.

Sekundárním záměrem zaručení je ukázat Vám, jak to děláme. Vzhledem k tomu, že se stanete zaručovatelem CAcert Vy sami, jakmile podstoupíte alespoň tři zaručení (v závislosti na úrovni zkušeností lidí, kteří vás zaručují), měli byste mít nějaké zkušenosti s samotným procesem zaručování.

Dalším záměrem zaručení je umožnit Vám posoudit „úroveň spolehlivosti“ certifikátů CAcert. Žádná kontrola identity není na 100% bezchybná. Věříme, že proces CAcert je docela spolehlivý, srovnatelný nebo dokonce lepší než procesy mnoha jiných CA, komerčních i jiných. Nakonec to však musíte sami posoudit a znalost procesu zaručování CAcert v reálném životě je dobrým základem.

Kde zaručovatele najdu?

Přihlaste se na svůj účet CAcert. V sekci menu Web důvěry CAcert můžete najít zaručovatele pod položkou menu Vyhledat zaručovatele. jiná možnost je Adresář zaručovatelů (Assurers Directory), kde je dlouhý seznam zaručovatelů CAcert. Najděte si některého z Vaší oblasti a domluvte si s ní(m) schůzku.

Případně můžete navštívit některou událost CAcertu, kde budou zaručovatelé přítomni. Podívejte se na stránku Nadcházející události

Co musím udělat před schůzkou?

Potřebujete:

Co musím na schůzku přinést s sebou?

Potřebujete si přinést:

Kde získám svůj osobní formulář CAP?

Můžete si stáhnout formulář CAP...

Neexistuje-li ještě formulář CAP ve Vašem jazyce, můžete laskavě pomoci s překladem. Viz stránku TranslationTeam pro podrobnosti.

Poznámka: Kód pro český formulář CAP je "cz_CZ", ale vlivem nevhodného generátoru PDF chybí diakritická písmena č, ž, ě a další, takže česká verze formuláře není zatím použitelná!

V mém dokladu totožnosti (řidičském průkazu) nejsou plně uvedena všechna má prostřední jména

Je zcela běžné, že prostřední jména nejsou na Vašem řidičském průkazu plně uvedena. Ujistěte se, že je to uvedeno ve Vašem formuláři CAP. Ujistěte se, že plné jméno v účtu se podobá jménu uvedenému ve Vašem cestovním pasu nebo úředním dokladu totožnosti. Jméno na certifikátu Vám vydaném bude úplné jméno, jak je uvedeno ve Vašem účtu CAcert. CAcert svými zásadami rozhodl, že všechna jednou už zaručená jména (jak jsou vidět na dokladu) mohou být použita jako jména na certifikátech Vám vydaných. Tyto nové zásady však čekají na implementaci do systému.

Chci se dát zaručit na velké události

Zaručovací proces je v podstatě stejný jak na soukromých schůzkách, tak na velkých událostech. Musíte však pochopit, že zaručovatelé jsou na velkých událostech mnohem zaneprázdněnější a proto je ještě důležitější, abyste si tuto stránku přečetli předem, zvláště sekci Co musím udělat před schůzkou?. Prosíme - usnadněte jim práci!

Další informace najdete na:

Program Superzaručovatelů je fakticky zmrazen

Proč byly mé body zaručení zaokrouhleny dolů?

Bylo Vám vydáno 35 bodů, ale systém je zaokrouhlil (srazil) dolů na 0 a nyní máte celkem 122 bodů.

Prosím čtěte také Příručku zaručovatele, kapitolu "Ověření a ohodnocení ve Webu důvěry (Web of Trust)".

Z historických důvodů mají ůdaje "Zkušenostní body (Experience Points, EP)" a "Body zaručení (Assurance Points, AP)" v účtu pouze jedno počitadlo, ačkoli pracujeme na změně.

Dokud nebude změna implementována, nejvyšší počet "Bodů", kterého můžete dosáhnout tím, že jste zaručováni, je 100, všechny body nad 100 získáte zaručováním jiných.

Jestliže zaručovaný účet se již blíží stovce "Bodů" nebo ji už překročil, některé nebo všechny body zaručení získané při zaručování mohou být "zaokrouhleny dolů", tak aby počet bodů zaručení nevystoupil nad 100. To je detail implementace a doufejme, že se brzy stane historií.

Ale ani ty "dolů zaokrouhlené" body nejsou úplně ztracené. Jsou ještě uloženy v databázi, jen se neobjevují v uživatelském rozhraní. Měly by být obnoveny, jakmile bude software schopen sečíst dva nezávislé čítače pro body zaručování a zkušenostní body.

Informace pro zaručovatele

Alternativy této procedury

Nemůžete-li najít zaručovatele CAcert, můžete ještě získat zaručení pomocí Důvěryhodné třetí strany (Trusted Third Party, TTP). Viz Zaručování pomocí TTP


FAQ/AssuranceByCAP/CZ (last edited 2019-09-20 08:17:06 by AlesKastner)