Unicode pro CAcert

[plán činností]

Nejprve musíme prozkoumat

Dále musíme prozkoumat

Pak musíme prozkoumat

Další činnosti

OpenPGP

OpenPGP je v tomto směru poměrně dobré, protože standard OpenPGP definuje UTF-8 jako jediné možné kódování. (Je asi několik málo aplikací, které to ještě nedělají správně, ale aspoň standard je jasný).

X.509

Myslím si, že u X.509 je typ řetězce UTF8-String, který lze použít, ale o kompatibilitě aplikací toho moc nevím. Slyšel jsem, že existuje několik málo standardů, které vyžadují v určitých polích jiné typy řetězců než UTF8-String, takže je nezbytné prozkoumat standardy.

PHP

utf8_decode

Zneužití Unicode

Musíme vyhledat zneužití Unicode, která se stala jiným softwarům a ověřit podprogramy zpracující Unicode, které jsou implementovány v softwaru, který používáme, abychom zjistili, zda mohou být zneužity. Jeden z možných problémů je posloupnost bytů (Začátek-znaku-Unicode, 0x00). Jiným častým problémem jsou ne-unicodové byty uvnitř předpokládaného řetězce Unicode, na nichž například KDE často havaruje.

CO DÁL:

Je potřebná pomoc

Chcete-li nám v "komandu" Unicode pomoci, kontaktujte nás laskavě!


UnicodeTaskForce/CZ (last edited 2016-05-04 20:14:43 by AlesKastner)