Časové razítkování Microsoft (timestamping)

Napsal: Rick Marsh Předmět: Jak používat časová razítka

Prosté digitální podepisování kódu podpisovým certifikátem funguje, ale jeho platnost nevyprší, není-li použito časové razítko. Zjistil jsem, jak orazítkovat kód pocházející z Microsoft Office, jmenovitě z komponenty Access 2003.

Je třeba modifikovat Registr takto:

Vytvořte tyto hodnoty Registru:

HKEY_Current_User\Software\Microsoft\VBA\Security\TimeStampURL (řetězec - string)
HKEY_Current_User\Software\Microsoft\VBA\Security\TimeStampRetryCount (DWORD)
HKEY_Current_User\Software\Microsoft\VBA\Security\TimeStampRetryDelay (DWORD)

Nastavte URL v první hodnotě na:

Pozor na přesný zápis.

TimeStampRetryCount je registrová hodnota DWORD, počet pokusů Visual Basic Editoru o připojení k serveru časových razítek. Zadejte 3.

TimeStampRetryDelay je registrová hodnota DWORD, počet sekund, prodleva Visual Basic Editoru před dalším pokusem o spojení se serverem časových razítek. Zadejte 5.

Po modifikaci Registru se připojte, odstraňte starý podpis a znovu podepište svůj kód. Už bude mít časové razítko.

Časová razítka pro Javu

Certum.pl pracuje na podepisování kódu Javy s časovým razítkováním, viz příklad JavaCodeSigningTest

URL služby časového razítkování: http://time.certum.pl/

Certifikáty k přidání do konfiguračního souboru Javy "cacert"
Certum CA : http://www.certum.pl/keys/ca.crt
Certum TSA cert : http://www.certum.pl/keys/tsa.crt

Tady je balíček s příslušnými kořenovými certifikáty k výměně souboru cacerts v jre/lib/security cacerts, md5: 05444dcc99687383ed165bd60f7da10f

Alternativa této metody je podrobně popsána v JavaTimeStamping; nevyžaduje od uživatele žádné změny souboru cacerts v jre/lib/security. Časové razítko certifikátu CA je do souboru cacerts přidáno automaticky samotným appletem.

Různé

viz:
http://mindprod.com/jgloss/timestamp.html

služba časového razítka:
http://timestamping.edelweb.fr/
http://timestamping.edelweb.fr/service/tsp <<<<
http://timestamp.comodoca.com/authenticode


TimeStamping/CZ (last edited 2015-03-30 16:36:04 by AlesKastner)