Zaručovatel TTP (správce TTP I)Otázky k zodpovězení na této stránce

Otevřené otázky


Stav role zaručovatele TTP

Procedura jmenování a odvolání zaručovatelů TTP

Požadavky na zaručovatele TTP

Jmenovací procedura

Odvolací procedura

Dočasné pravidlo č. 3

Dočasné pravidlo č. 5

Členové s aktivním příznakem TTPadmin (starý program TTP)

Členové s aktivním příznakem TTPadmin (nový program TTP)

Procedura jmenování zaručovatele TTP (dokončena)

Procedura jmenování zaručovatelů TTP - podrobně

Zaručovatelé TTP (aktivní)

Interní (pouze pro zaručovatele TTP, soukromá část) (Šablony e-mailu, otevřené požadavky/země)

Zaručovatelé TTP (dobrovolní)

Úkoly zaručovatele TTP I - Příprava formuláře TTP CAP

 1. Web důvěry (WoT) - zaručit někoho
 2. Vložit e-mailovou adresu zaručovaného, který požaduje TTP
 3. Stránka zaručení někoho - spodní řádek - Zobrazit podrobné údaje TTP

 4. Zadat svou poštovní adresu v řádcích 1 až 5 (jméno, ulici, obec, zemi nebo cokoli je třeba pro klasickou poštu)
 5. Vybrat zemi, odkud pochází uživatel
  • v případě, že tato země není na seznamu nepokračovat v přípravě TTP CAP!

   • Používá se věta ve tvaru Země, kde sídlí TTP, bude navštívena. To znamená: pokud ještě v zemi zaručovaného není rozvinut program TTP, mohou ti, kteří se chtějí dát zaručit, navštívit zemi, kde už je nový program TTP zaveden.

Prepare-TTP-CAP.jpg

Úkoly zaručovatele TTP II - zaručení pomocí TTP

Jaké jsou úkoly zaručovatele TTP?

Úkoly zaručovatele TTP jsou:

Jak zkontrolovat spolehlivost TTP?

Nahlédněte do seznamu schválených TTP pro příslušnou zemi, zda je TTP schválen.

Jděte do seznamu zemí ověřit TTP, tj. jeho registrační číslo. V některých případech existují rejstříky pro křížovou kontrolu registračního čísla, jinak by tam měla být rada, jak zkontrolovat TTP.

Procedura pro zaručovatele TTP

Předpoklady

 1. Uživatel posílá žádost e-mailem Podpoře (nebo skupině TTP)
 2. Podpora kontroluje účet uživatele a posílá výsledek ve zprávě do OTRS:
  • Jsou zapsána zaručení TTP?
   • Jedno: zapsat místo, datum, číslo registrace a jména TTP a zaručovatele TTP
   • Dvě: zapsat pro každé zaručení místo, datum, číslo registrace a jména TTP a zaručovatele TTP, a žádost o TTP TOPUP
   • Dvě zaručení TTP a položka TTP TOPUP: zastavit proces
  • Účet vykazuje více než 100 bodů: zastavit proces
  • Jméno, datum narození (DoB) a primární e-mailová adresa uživatele jsou zadány (proč je třeba přidat DoB k lístku OTRS?!?), jméno a e-mail by měly stačit jako kontakt na žadatele
 3. Podpora předá žádost do e- mailového seznamu TTP a lístek uzavře.
 4. Jeden z dostupných správců TTP vezme žádost, připraví PDF a pošle je na primární e-mailovou adresu uživatele, k e-mailu přidá svou vlastní poštovní adresu (+ e-mailovou adresu správce TTP: uživatel TTP dostane e-mail a může odpovědět správci TTP, kdežto TTP nemůže odpovědět na e-mail uživateli TTP, proto musí být e-mailová adresa správce TTP přidána na formulář TTPCAP)
  • Zaručovatel TTP vytvoří formulář TTP CAP ve tvaru PDF pro interní použití. Správce TTP jde na web důvěry (WoT) a některý zaručovatel (Assurer someone) získá osobní údaje, ale nedokončí zaručení.
   Na tento formulář vloží zaručovatel TTP jméno uživatele, datum narození (DoB) a primární e-mailovou adresu a vytvoří PDF soubor personalizovaný pro uživatele.
   Zaručovatel TTP pošle tento PDF soubor uživateli, se svou vlastní poštovní adresou. Uživatel TTP připraví obálku a předá ji TTP. TTP pošle vyplněný a podepsaný formulář TTP CAP zpět v připravené obálce.
   Jde-li o druhou žádost, musí zaručovatel TTP poukázat na to, že uživatel se už nemůže obrátit na TTP z prvního zaručení, což musí z korespondence jasně vyplývat.

    Vážený <uživateli>,
   
    žádal jste zaručení TTP. V příloze najdete personalizovaný formulář TTP CAP.
    Prosím, vytiskněte si ho a vezměte všechny stránky s sebou na schůzku s TTP.
    Ověřte, že všechny Vaše osobní údaje na formuláři TTP CAP jsou správné. Najdete-li nějaké chyby, ohlaste mi je.
    
    <Volitelně: Vaše první zaručení TTP provedl(a) <jméno prvního TTP> v <místo prvního TTP>.
    Tato osoba již nemůže provést Vaše druhé zaručení TTP. 
    Pokud se znovu obrátíte na téhož TTP jako v prvním případě, nebude Vaše zaručení přijato ani zavedeno do systému.> 
   
    Po ukončení schůzky s TTP zašlete vyplněnou, podepsanou a zapečetěnou stránku zpět na mou poštovní adresu:
    Zaručovatel TTP
    Ulice, číslo
    Obec
    PSČ
    Země
    
    Není-li cokoli jasné, nebo požadujete-li další informace, neváhejte se zeptat.
   
    S úctou
    Zaručovatel TTP 
 5. Uživatel navštíví TTP, nechá se ověřit. TTP vrátí vyplněný formulář klasickou poštou zaručovateli TTP.

Vkládání zaručení pomocí TTP do on-line systému

 1. Správce TTP vkládá zaručení TTP "Zaručit někoho" (/wot.php?id=5) do webu důvěry (WoT), části celkového software.
  Zohledněte tyto změny ve srovnání s normálním zaručením:

  • metoda: TTP
  • umístění: Místo, jméno TTP, číslo registrace, datum osobní schůzky TTP
  • datum: Datum, kdy správce TTP vkládá zaručení pomocí TTP do systému
  • /!\ Dosvědčuji, že [jméno_uživatele] se osobně dostavil

   Příklad:
   
   Jméno:   Hans Dampf 
   Narozen:  1950-01-01 [ ]    Potvrzuji, že Hans Dampf se osobně dostavil   <=== software vyžaduje zaškrtnout
   
   
   v případě chyby Bug:1137 - oprava Bug:1137 instalována do provozu 06.09.2013
    [X] Zaškrtnout: Dosvědčuji, že <jméno_uživatele> přijal Dohodu komunity CAcert (CAcert Community Agreement).
   
   
   Umístění:  Alberta, MrTTP, TTP12345, 08.11.2012
   Datum:   2012-11-26
   Metoda:   Důvěryhodná třetí strana
    [X]    Věřím, že potvrzení totožnosti, které provádím,
         je správné, úplné a ověřitelné. Viděl jsem
         originály dokladů potvrzujících tuto identitu.
         Souhlasím, že mě arbitr CAcert může povolat
         k poskytnutí důkazů v jakémkoli sporu a že mohu nést
         odpovědnost.
    [X]    Četl jsem Zásady zaručování a Příručku zaručování, 
         rozumím jim a provádím toto zaručení podle uvedených zásad
         a příručky a v souladu s nimi.
   Bodů:    35

TTP-assurance.jpg

Kde mohu najít formuláře CAP?

První koncept formulářů CAP pro zaručování pomocí TTP (ROZPRACOVÁNO). Je zde umístěn konkrétní TTP CAP, musíte si ho vyžádat na podpoře.

Koncept Musíte si vyžádat formulář TTP-CAP e-mailem zaslaným na podporu.

Dotazy a odpovědi

Požadavky

Seznam schválených TTP

Bude existovat seznam adresátů také pro TTP?

Dotazy: 'Kam směrovat uživatele TTP' a '...notáře TTP'?

Kam poslat formuláře CAP od TTP, aby je mohli přijmout zaručovatelé TTP?

Protože zaručovatel TTP posílá předvyplněný formulář TTP CAP se svou poštovní adresou uživateli TTP, ví uživatel TTP i TTP, kam poslat formulář TTP CAP.

Bude dostupný seznam zaručovatelů TTP inzerován uživatelům TTP? Notářům TTP?

Aktuální stav software

TTP-assurance-bug855.jpg

a20121127-1_TTP-assurance-test-production.jpg


TTP/TTPadmins/CZ (last edited 2018-04-07 08:04:44 by AlesKastner)