Skener TLS/SSL

Následující oddíly uvádějí nástroje a webová sidle skenovacích a testovacích serverů nebo klientů pro testy funkčnosti TLS/SSL. [V dalších textech výraz HOSTNAME zastupuje buď doménový název počítače (FQDN), nebo jeho IP-adresu.]

1. DCSec

Web výzkumné skupiny DCSEC na Leibnizově universitě v Hannoveru v Německu poskytuje službu, která

Prohlížečem, který chcete otestovat, otevřete https://cc.dcsec.uni-hannover.de.

2. GnuTLS

Instalujte nástroje příkazového řádku GnuTLS a v okně terminálu zadejte tyto příkazy:

$ gnutls-cli --insecure --port 443 --print-cert --verbose HOSTNAME
$ gnutls-cli-debug --port 443 --verbose HOSTNAME

Další podrobnosti viz dokumentace.

3. Bezpečnostní skener Nmap

Z příkazového řádku zadejte skript ssl-enum-ciphers pro Bezpečnostní skener Nmap:

$ nmap --script ssl-enum-ciphers -p 443 HOSTNAME

k proskenování serveru.

Pozor:

Běh tohoto skriptu je zatěžující, neboť musí zahájit mnoho spojení se serverem, takže ho značně zatíží. Proto trvá několik minut.

Další podrobnosti a zdrojový skript: dokumentace Nmap.

3.1. Příklad: secure.cacert.org

Následující příklad testuje počítač secure.cacert.org:

  1 $ nmap --script ssl-enum-ciphers -p 443 secure.cacert.org
  2 Starting Nmap 6.00 ( http://nmap.org ) at 2014-10-21 21:06 CEST
  3 Nmap scan report for secure.cacert.org (213.154.225.246)
  4 Host is up (0.072s latency).
  5 PORT  STATE SERVICE
  6 443/tcp open https
  7 | ssl-enum-ciphers:
  8 |  TLSv1.0
  9 |   Ciphers (12)
 10 |    TLS_DHE_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA - strong
 11 |    TLS_DHE_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA - unknown strength
 12 |    TLS_DHE_RSA_WITH_CAMELLIA_128_CBC_SHA - unknown strength
 13 |    TLS_DHE_RSA_WITH_CAMELLIA_256_CBC_SHA - unknown strength
 14 |    TLS_DHE_RSA_WITH_SEED_CBC_SHA - unknown strength
 15 |    TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA - strong
 16 |    TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA - unknown strength
 17 |    TLS_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA - strong
 18 |    TLS_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA - unknown strength
 19 |    TLS_RSA_WITH_CAMELLIA_128_CBC_SHA - unknown strength
 20 |    TLS_RSA_WITH_CAMELLIA_256_CBC_SHA - unknown strength
 21 |    TLS_RSA_WITH_SEED_CBC_SHA - unknown strength
 22 |   Compressors (1)
 23 |    NULL
 24 |  TLSv1.1
 25 |   Ciphers (12)
 26 |    TLS_DHE_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA - strong
 27 |    TLS_DHE_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA - unknown strength
 28 |    TLS_DHE_RSA_WITH_CAMELLIA_128_CBC_SHA - unknown strength
 29 |    TLS_DHE_RSA_WITH_CAMELLIA_256_CBC_SHA - unknown strength
 30 |    TLS_DHE_RSA_WITH_SEED_CBC_SHA - unknown strength
 31 |    TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA - strong
 32 |    TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA - unknown strength
 33 |    TLS_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA - strong
 34 |    TLS_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA - unknown strength
 35 |    TLS_RSA_WITH_CAMELLIA_128_CBC_SHA - unknown strength
 36 |    TLS_RSA_WITH_CAMELLIA_256_CBC_SHA - unknown strength
 37 |    TLS_RSA_WITH_SEED_CBC_SHA - unknown strength
 38 |   Compressors (1)
 39 |    NULL
 40 |  TLSv1.2
 41 |   Ciphers (24)
 42 |    TLS_DHE_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA - strong
 43 |    TLS_DHE_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA256 - strong
 44 |    TLS_DHE_RSA_WITH_AES_128_GCM_SHA256 - strong
 45 |    TLS_DHE_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA - unknown strength
 46 |    TLS_DHE_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA256 - unknown strength
 47 |    TLS_DHE_RSA_WITH_AES_256_GCM_SHA384 - unknown strength
 48 |    TLS_DHE_RSA_WITH_CAMELLIA_128_CBC_SHA - unknown strength
 49 |    TLS_DHE_RSA_WITH_CAMELLIA_256_CBC_SHA - unknown strength
 50 |    TLS_DHE_RSA_WITH_SEED_CBC_SHA - unknown strength
 51 |    TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA - strong
 52 |    TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA256 - strong
 53 |    TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_128_GCM_SHA256 - strong
 54 |    TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA - unknown strength
 55 |    TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA384 - unknown strength
 56 |    TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_256_GCM_SHA384 - unknown strength
 57 |    TLS_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA - strong
 58 |    TLS_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA256 - strong
 59 |    TLS_RSA_WITH_AES_128_GCM_SHA256 - strong
 60 |    TLS_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA - unknown strength
 61 |    TLS_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA256 - unknown strength
 62 |    TLS_RSA_WITH_AES_256_GCM_SHA384 - unknown strength
 63 |    TLS_RSA_WITH_CAMELLIA_128_CBC_SHA - unknown strength
 64 |    TLS_RSA_WITH_CAMELLIA_256_CBC_SHA - unknown strength
 65 |    TLS_RSA_WITH_SEED_CBC_SHA - unknown strength
 66 |   Compressors (1)
 67 |    NULL
 68 |_ Least strength = unknown strength
 69 
 70 Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 135.04 seconds

Legenda:

4. OpenSSL

Instalujte nástroje příkazového řádku OpenSSL a zadejte v okně terminálu tento příkaz:

$ openssl s_client -connect HOSTNAME:443 -prexit -showcerts -state -status -tlsextdebug -verify 10

Další podrobnosti mohou být v dokumentaci OpenSSL... :-)

5. Qualys SSL Labs

Qualys SSL Labs nabízí dva testy.

5.1. Příklad: secure.cacert.org

6. High_Tech bridge

Švýcarský tester HT Bridge hodnotí bezpečnost domén s weby podobně jako předchozí Qualys. Po otestování zobrazí "report", hlášení o výsledcích, na téže webové stránce. K hodnocení se zadává pouze název internetové domény.

/!\ Pozor, tento tester dosud (12.2015) nepracuje s adresami IPv6 /!\

6.1. Příklad: test domény cacert.org

HTbridge-CAcert.gif

7. sslscan

Obálka kolem OpenSSL pro výpis seznamu použitelných druhů šifrování TLS/SSL na serveru.

Pozor:

Původní projekt na http://sourceforge.net/projects/sslscan se zdá být opuštěn. Jeho větev vyžadující více pozornosti lze najít na https://github.com/DinoTools/sslscan.

7.1. Příklad: www.cacert.org

Následující příklad zkoumá počítač www.cacert.org:

  1 $ sslscan --no-failed www.cacert.org
  2 
  3      ___ ___| |___ ___ __ _ _ __
  4      / __/ __| / __|/ __/ _\ | /_ \
  5      \__ \__ \ \__ \ (_| (_| | | | |
  6      |___/___/_|___/\___\__/_|_| |_|
  7 
  8          Version 1.8.2
  9       http://www.titania.co.uk
 10     Copyright Ian Ventura-Whiting 2009
 11 
 12 Testing SSL server www.cacert.org on port 443
 13 
 14  Supported Server Cipher(s):
 15   Accepted TLSv1 256 bits ECDHE-RSA-AES256-SHA
 16   Accepted TLSv1 256 bits DHE-RSA-AES256-SHA
 17   Accepted TLSv1 256 bits DHE-RSA-CAMELLIA256-SHA
 18   Accepted TLSv1 256 bits AES256-SHA
 19   Accepted TLSv1 256 bits CAMELLIA256-SHA
 20   Accepted TLSv1 128 bits ECDHE-RSA-AES128-SHA
 21   Accepted TLSv1 128 bits DHE-RSA-AES128-SHA
 22   Accepted TLSv1 128 bits DHE-RSA-SEED-SHA
 23   Accepted TLSv1 128 bits DHE-RSA-CAMELLIA128-SHA
 24   Accepted TLSv1 128 bits AES128-SHA
 25   Accepted TLSv1 128 bits SEED-SHA
 26   Accepted TLSv1 128 bits CAMELLIA128-SHA
 27 
 28  Prefered Server Cipher(s):
 29   TLSv1 256 bits ECDHE-RSA-AES256-SHA
 30 
 31  SSL Certificate:
 32   Version: 2
 33   Serial Number: 979116
 34   Signature Algorithm: sha512WithRSAEncryption
 35   Issuer: /O=Root CA/OU=http://www.cacert.org/CN=CA Cert Signing Authority/emailAddress=support@cacert.org
 36   Not valid before: Apr 28 20:57:55 2014 GMT
 37   Not valid after: Apr 27 20:57:55 2016 GMT
 38   Subject: /C=AU/ST=NSW/L=Sydney/O=CAcert Inc./CN=www.cacert.org
 39   Public Key Algorithm: rsaEncryption
 40   RSA Public Key: (2048 bit)
 41    Public-Key: (2048 bit)
 42    Modulus:
 43      00:c4:83:f3:42:d0:0b:ee:f9:3f:e2:1f:63:c5:a3:
 44      84:e3:fd:c5:c2:a7:68:16:62:da:88:58:45:a5:dd:
 45      41:16:c0:e7:9e:3b:2e:13:36:ee:b4:83:12:ca:a8:
 46      a6:a6:8d:6c:d6:e8:6e:67:f7:f3:90:bd:69:98:93:
 47      ee:14:2b:6f:2a:a4:b2:f6:6a:8f:e7:4c:9f:f5:f5:
 48      8b:97:18:fc:3c:91:a4:6d:69:d2:b3:8b:e8:6a:e1:
 49      0f:db:b1:90:b2:19:16:21:a6:ec:db:25:bf:23:c5:
 50      6b:26:86:20:48:7b:c9:78:38:d3:dd:e4:eb:d5:a9:
 51      a5:0b:32:53:66:af:bd:8b:ac:f1:fb:fc:f4:f6:67:
 52      b9:a2:d3:fe:61:6d:eb:f3:f2:7d:55:92:d1:74:ea:
 53      ab:82:4e:78:52:71:8e:e0:46:14:a5:1d:cc:89:52:
 54      52:35:5a:0b:b1:16:8d:50:06:3c:07:c7:a1:d5:79:
 55      91:51:8c:05:dd:25:c5:06:49:82:11:e2:61:fa:f1:
 56      af:5b:34:e8:cb:4d:cf:2d:ba:e7:35:c0:de:f3:27:
 57      e4:ef:a5:d4:20:3d:9e:37:cd:48:09:2c:29:23:9b:
 58      bd:d7:aa:27:18:73:6c:b8:b7:54:98:72:f4:16:0c:
 59      9a:95:26:90:4e:6e:9c:9b:54:75:ca:2b:79:12:05:
 60      c1:cb
 61    Exponent: 65537 (0x10001)
 62   X509v3 Extensions:
 63    X509v3 Basic Constraints: critical
 64     CA:FALSE
 65    X509v3 Key Usage: critical
 66     Digital Signature, Key Encipherment, Key Agreement
 67    X509v3 Extended Key Usage:
 68     TLS Web Client Authentication, TLS Web Server Authentication, Netscape Server Gated Crypto, Microsoft Server Gated Crypto
 69    Authority Information Access:
 70     OCSP - URI:http://ocsp.cacert.org/
 71 
 72    X509v3 CRL Distribution Points:
 73 
 74     Full Name:
 75      URI:http://crl.cacert.org/revoke.crl
 76 
 77    X509v3 Subject Alternative Name:
 78     DNS:www.cacert.org, othername:<unsupported>, DNS:secure.cacert.org, othername:<unsupported>, DNS:wwwmail.cacert.org, othername:<unsupported>, DNS:cacert.org, othername:<unsupported>, DNS:www.cacert.net, othername:<unsupported>, DNS:cacert.net, othername:<unsupported>, DNS:www.cacert.com, othername:<unsupported>, DNS:cacert.com, othername:<unsupported>
 79  Verify Certificate:
 80   unable to get local issuer certificate

Legenda:

8. tlsfun

Některé testy jsou na tlsfun.de; vytvořil je Hanno Böck.

9. ZMap

Vědci z University of Michigan vyvinuli ZMap, open-source síťový vyhledávač, kterým lze snadno provádět síťové studie na Internetu.


SSLScanner/CZ (last edited 2016-05-04 20:04:37 by AlesKastner)