Jak nastavit SSH a OpenSC

Návod v kostce: Jak použijete svoji kartu PKI ke své identifikaci na vzdáleném stroji pro přístup bez hesla.

V současnosti nemá SSH klient v Debianu ani v Ubuntu zkompilován OpenSC. Doufám, že to bude opraveno v následujících verzích, takže mezitím musíte přidat řádky deb-src do svého souboru /etc/apt/sources.list.

Například:

deb-src http://au.archive.ubuntu.com/ubuntu breezy main restricted universe
deb-src http://au.archive.ubuntu.com/ubuntu breezy-updates main restricted universe
deb-src http://security.ubuntu.com/ubuntu breezy-security main restricted universe

Dále:

cd /usr/src

a pak:

apt-get update
apt-get install libopensc1-dev sharutils
apt-get source openssh-client

Nyní můžete spustit vytváření nových balíčků, ačkoli skoro jistě postrádáte balíčky "dev" a bude potřeba instalovat je a restartovat pak vytváření balíčků.

./debian/rules binary-arch

Po úspěšném vytvoření balíčků je můžete instalovat.

dpkg -i ../ssh-askpass-gnome*.deb ../openssh-client*.deb

Kvůli "tupému" naprogramování potřebujete pokaždé spustit ssh-agent a sdělit to své kartě. V následujícím příkladu je 0 čtečka karet a 45 je ID souboru na kartě. Zadejte příkaz pkcs15-tool -k|grep ID pro zjištění ID souboru, jste-li na pochybách, ale standardně vyhoví 0:45.

eval `ssh-agent`
ssh-add -s0:45

Potřebujete vyexportovat svůj veřejný klíč ssh, abyste ho mohli posílat vzdáleným serverům.

ssh-keygen -D 0:45

Skončete něčím jako:

ssh-rsa AAABBBNUHqliylKxKsmwWyJxu6HjIAah3MmtTu0HyAf+vCNCW0u13itLg4E58viqROq8Vh/XzGAF2lB5Q==
1024 65537 11560447490493365780302623827316452093555581678043295974453571605676666647036389

Na počítači, kam se chcete přihlásit bez použití hesla zkopírujte předešlé řádky do účtu uživatele, k němuž se chcete přihlásit. Například ~root/.ssh/authorized_keys zajistěte, aby tam byly pouze tyto 2 řádky a nedošlo k jejich rozdělení, jinak to nebude fungovat.

Teď se můžete přihlásit ke vzdálenému počítači a ten by se měl prostě připojit bez žádosti o heslo.

ssh -I0:45 <myhost.myisp.com>


SSHOpenSC/CZ (last edited 2015-12-15 06:53:50 by AlesKastner)