Podepisování dokumentů ODT a PDF v LibreOffice

Chcete-li podepsat dokumenty ODT nebo PDF v LibreOffice, vaším hlavním úkolem je získat klientský certifikát a nainstalovat jej do počítače na Váš účet.

Jakmile máte platný klientský certifikát nainstalovan, můžete podepisovat dokumenty ODT / PDF v LibreOffice Writeru (v. 7.1.1.2) pomocí položky menu "Soubor -> Elektronické podpisy -> Elektronické podpisy" popř. "Soubor -> Elektronické podpisy -> Podepsat existující PDF".

{i} POZOR! I když nepotřebujete kořenové certifikáty k podpisu dokumentů ODT / PDF, k ověření podpisu jsou nutné!

Instalujte klientský certifikát

Způsob, jak nainstalovat certifikát klienta tak, aby byl pro LibreOffice dostupný, závisí na Vašem operačním systému. Zde popsané způsoby předpokládají, že máte k dispozici privátní klíč a certifikát v souboru PKCS#12. Tyto soubory často používají příponu souboru *.p12 nebo *.pfx.

Chcete-li vytvořit soubor PKCS # 12 (přípona .p12 nebo .pfx), viz následující články:

{i} Důležité poznámky:

Linux

V Linuxu můžete použít nástroj certutil. Není-li již nainstalován, je součástí balíčku libnss3-tools1. Postup jsem trochu přizpůsobil podle aysubundu.com.

Předpoklad: Váš privátní klíč a certifikát jsou v souboru cert.p12

# Vytvořte nový adresář pro databázi certifikátů
mkdir -p ~/pki/cert8
# Inicializujte databázi. Požádá Vás o přístupové heslo.
certutil -N -d ~/pki/cert8/
# Importujte svůj klíč do nové databáze. Napřed Vás požádá o heslo k databázi,
# potom o heslo k souboru PKCS#12
pk12util -d ~/pki/cert8/ -i cert.p12
# Zkontrolujte výsledek výpisem všech certifikátů v databázi
certutil -L -d ~/pki/cert8/

Nyní musíte říci LibreOffice, aby použil nový databázový adresář ~/pki v menu "Nástroje -> Možnosti... -> (otevře se dialog) LibreOffice -> Zabezpečení -> Certifikát... -> Zvolte cestu NSS...". Možná bude nutné restartovat LibreOffice, aby změnu umístění databáze rozpoznal!

Windows

V systému Windows používá !Libre Office systémové úložiště Windows Certificate Store. Import souboru PKCS#12 do úložiště certifikátů systému Windows může být spuštěn dvojitým kliknutím na soubor *.pfx / *.p12. Pokud má váš soubor jinou příponu, zkuste jej přejmenovat na *.pfx.

{i} Poznámka: Typy souborů .p12 a .pfx mají povinně nastavena hesla, když byly exportovány. Heslo musíte nyní zadat.

Můžete použít nástroj Windows MMC - certifikáty, nebo můžete importovat soubor .p12 / .pfx Správcem certifikátů prohlížeče Edge. Tím bude certifikát importován do úložiště certifikátů systému Windows - Windows Certificate Store.

Pokud však použijete prohlížeč Firefox, jeho klony, Seamonkey nebo programy jako XCA, importujete certifikát do jejich vlastních úložišť!
Nezapomeňte: Chcete-li importovat certifikát pro LibreOffice, musíte ho importovat do systémového úložiště.

Postup podepsání dokumentu ODT

Potvrdíte-li všechny otázky Vašeho OS, objeví se nyní Váš podpis v seznamu podpisů a máte hotovo.

Postup podepsání dokumentu PDF

Potvrdíte-li všechny otázky Vašeho OS, objeví se nyní Váš podpis v seznamu podpisů a máte hotovo.

Pod čarou

  1. Alespoň na distribucích odvozených od Debian (1)


PdfSigning/LibreOffice/CZ (last edited 2021-03-27 15:10:31 by AlesKastner)