Vládní certifikáty

CAcert si položila několik otázek ohledně vlád a vládních organizací zajímajících se o vydávání certifikátů prostřednictvím, pro nebo s CAcert:

Ano. Nechceme diskriminovat vládní organizace. Momentálně nemůžeme aktivně propagovat CAcert vládám, ale také nejsme proti takovým projektům.

Ano, pokud jsou to oficiálně registrované organizace, to je v současnosti nejjednodušší způsob, jak získávat a používat certifikáty CAcert.

Ano, i to je možné. Naše Příručka zaručovatele přitom může pomoci.

Ano, kombinace vydávání ID a zaručování CAcert by také bylo dobré a nepotřebuje změny zásad na žádné straně.

Domníváme se, že pro vládní organizace, které budou mít zájem, bude nejlépe, aby nás kontaktovaly přímo a probraly to s námi.

CAcert bude poskytovat pouze žurnálové soubory týkající se certifikátů specifické organizace této organizaci.

Standardy a odkazy


GovernmentalCertificates/CZ (last edited 2016-05-03 20:34:44 by AlesKastner)