Dotaz: "The personal certificate can't be installed because you do not own the corresponding private key which was created when the certificate was requested." (Osobní certifikát nelze instalovat, protože nemáte odpovídající privátní klíč, který byl vytvořen, když byl certifikát vyžadován.)

Odpověď: Napřed jste vytvořil(a) osobní certifikát prvním prohlížečem. Ten vytvořil privátní klíč a uschoval ho do svého profilu. Když jste pak získal(a) certifikát, byl spojen s privátním klíčem a tak se stal užitečným. (Asi jste viděl(a) vyskakovací okno s nápisem "Generating Private Key" (generuji privátní klíč). Okno patřilo Vašemu prohlížeči, když generoval klíč.) Později jste použil(a) jiný prohlížeč (nebo jiný uživatelský profil, nebo jiný počítač, nebo jste mezitím smazal(a) svůj profil, zformátoval(a) svůj pevný disk nebo něco podobného), a pak se pokusil(a) stáhnout si certifikát znovu, ale už nemáte odpovídající privátní klíč pro tento certifikát, takže Váš prohlížeč tvrdí, že tento certifikát není k potřebě bez privátního klíče.

Bohužel Firefox zcela skrývá privátní klíče, nikde v jeho nastavení je neuvidíte. (Opera naopak privátní klíče zobrazuje. Klidně tedy pošlete žádost Firefoxu, aby doplnil funkci, která zobrazí privátní klíče!)

Co tedy musíte udělat: Z prvního prohlížeče/profilu musíte zazálohovat/exportovat vytvořený certifikát a privátní klíč do souboru typu PKCS#12. (Je chráněn heslem. Nesměšujte toto heslo s hlavním heslem (Master-Password) svého profilu Firefox!) Pak můžete tento soubor zkopírovat do jiného počítače/účtu/prohlížeče a opět obnovit/importovat soubor PKCS#12. Soubory typu PKCS#12 se někdy nazývají (podle svých přípon) *.p12 *.pkcs12 nebo *.pfx; Microsoft obvykle rozeznává pouze příponu .pfx, takže ve Windows ji možná budete muset přejmenovat.


FAQ/MissingPrivateKey/CZ (last edited 2016-05-03 20:24:45 by AlesKastner)