česky | english


Kdo je oprávněn být vlastníkem domény?

Koncept otázky:

>> Ale teď jsem zvědavý, bude-li identifikace pouze e-mailem dostačovat.
>> Alespoň pokud jsou použity adresy "webmaster" nebo "postmaster".
>> Neměl by to raději být admin nebo podobně?? Nebo úplně jiná metoda,
>> protože mít přístup k jedné z těchto e-mailových adres neznamená,
>> že ta osoba má mít moc získat pro tu doménu certifikát. S tím ostatním
>> souhlasím (kdo má moc, může získat takovou nebo podobnou e-mailovou 
>> adresu, tak by to snad měla být adresa random@mydomain.com).

Koncept odpovědi:

Mnoho e-mailových adres má standardní internetové role pro SMTP, DNS,... a jejich používání je silně omezeno a správci cenných systémů s nimi zacházejí opatrně.

A stejně - přidáte-li svou e-mailovou adresu při registraci své domény, budete schopni ověřit tu doménu pomocí své "osobní" nebo jiné e-mailové adresy.

/!\ opatrně: zmíněná adresa bude vyhledána a použita spamery!
/!\ a také svou doménu uzamkněte: "Status: REGISTRAR-LOCK"

Jako příklad zkuste nahlédnout do seznamu e-mailů, které mohou být použity pro doménu m*cros*ft.com. Projde-li Vám ověření této domény, dejte nám vědět. No dobrá, hodně štěstí! ;)

V tomto příkladu je myname@anyotherdomain.net platná adresa pro ověření domény v CAcert.org:

[gr@gr gr]$ whois grhq.net

Whois Server Version 1.3

  Domain Name: GRHQ.NET 
  Name Server: NS.OVH.NET 
  Name Server: DNS.OVH.NET 
  Status: REGISTRAR-LOCK 

[...]

domain:     GRHQ.NET 
person:     ROMAGNY Guillaume 
adresse:    PARIS, 75 75019 
adresse:    FR 
email:     myname@anyotherdomain.net


FAQ/DomainOwner/CZ (last edited 2016-05-03 20:11:19 by AlesKastner)