Jak změníte své jméno ve svém účtu

CAcert je založen na modelu "identity" (totožnosti), aby vytvořil web důvěry (Web of Trust, WoT). Tím se liší od "finančního" modelu používaného jinými certifikačními autoritami (CA). V modelu "identity" se k vytvoření totožnosti používá ze všech částí osobních údajů, které Vás identifikují, jen Vaše jméno a datum narození, což jsou s největší pravděpodobností neměnné údaje, nejméně obtěžující, a proto představují minimum informací, jež CAcert používá, aby mohl potvrdit Vaši "identitu".

A tak je nutné, aby Váš účet obsahoval Vaše správné jméno, které je vyžadováno pro obdržení bodů zaručení (Assurance points) a k získání přístupu k vlastnostem CAcert vyšší úrovně. Viz Bodový systém CAcert (CAcert Point System)

Je snadné udělat ve formuláři chybu a dokud ještě nejste zaručen(a), můžete své jméno změnit. Pokud již zaručen(a) jste, kontaktujte podporu CAcert (CAcert Support) <support@cacert.org> a požádejte je o změnu jména. Podle okolností odvolá tým podpory chybná zaručení, Vy změníte svoje údaje a požádáte zaručovatele, aby provedli zaručení znovu, nebo podpora požádá dva zaručovatele o správné údaje, které našli na Vašich dokladech totožnosti a zapsali do svých formulářů Zaručovacího programu CAcert (CAcert Assurance Program, CAP), a potom změní údaje ve Vašem účtu.


ChangeYourName/CZ (last edited 2016-03-03 21:11:31 by AlesKastner)