Jak mohu změnit své jméno

(v účtu webu CAcert a s opětným zaručením)

Popis problému

Můj webový prohlížeč automaticky vyplnil pole prostředního jména mým plným jménem. Kvůli zásadám hesel, otázce bezpečnosti, použitelnosti a časové tísni z nestabilního bezdrátového spojení jsem si to neuvědomil a nyní potřebuji postup, jak:

Jak to provést? Měl by existovat podobný postup při změně jména (svatba, změna uměleckého jména, nová přezdívka, přenos a "překlad" jmen atd.), přednostně na webovém formuláři. Je to možné?

Polovina pracovního postupu

  1. Přidejte ke svému účtu novou e-mailovou adresu.
  2. Ověřte ji kliknutím na odkaz, který obdržíte e-mailem.
  3. Označte novou e-mailovou adresu jako hlavní (standardní).
  4. Odstraňte starou e-mailovou adresu.
  5. Logout - odhlaste se z účtu.
  6. Vytvořte si další účet s použitím staré, právě uvolněné e-mailové adresy.
  7. Logout - odhlaste se z účtu.
  8. Login - přihlaste se ke starému účtu (nová e-mailová adresa a staré heslo).
  9. Požádejte každého, kdo Vás již zaručil, aby Vás zaručil znovu pod novým účtem (tím se starou e-mailovou adresou).
  10. Teoreticky teď můžete zrušit starý účet (ten s novou e-mailovou adresou). Prakticky - nevím, jak to provést.


ChangeNameAndReassure/CZ (last edited 2016-03-03 20:57:12 by AlesKastner)