Časté otázky členů k arbitráži

Proč vlastně máme arbitráž?

Používáme arbitráž k řešení problémů, které nelze vyřešit zásadami ani procedurami: odpovědnost při používání certifikátů, debaty o tom. jak nejlépe věci dělat, interpretace zásad, přehlédnutí ošidných procedur, oprávnění k nouzovým akcím.

Co se to říká v Dohodě komunity CAcert (CCA), že se mohu dostat do arbitráže?

Například zneužijete-li svůj certifikát, nebo ho zneužije někdo jiný, pak toto zneužití může být vyřešeno arbitráží, tedy smírčím řízením.

Ale copak to nemohou udělat soudy?

Ano, teoreticky. Ale pro praxi jsou příliš drahé. Většinou také nemají dostatek znalostí o certifikátech a dalších internetových záležitostech, a nepracují dobře přes hranice. Zaručování CAcert a další akce probíhají většinou přes hranice, a pronásledovat nějakého zločince přes hranice pro Vás většinou nemá cenu.

Všechno to vypadá na internetovou komunitu velice vážně!

Ano, to vypadá. Rozdíl tkví v auditu. Audit vyžaduje serióznost - vyžaduje, abychom jednali na profesionální úrovni srovnatelné s komerční sférou.

Mohu být arbitráží k něčemu donucen?

Ano. Jako Člen, dojde-li na klausuli uvedenou v Dohodě komunity CAcert (CCA):

Napřed se tedy vyžaduje, aby existovalo určité spojení s CAcert.

A co ty ostatní záležitosti?

Obecně nemůžete být donucen(a) k něčemu, co je mimo výše uvedenou klausuli.

Můžete s tím dobrovolně souhlasit, avšak jsou zde jistá omezení, například:

Může být arbitráž CAcertu použita na COKOLI???

Ano - teoreticky. Ale v praxi bude mít arbitr asi méně trpělivosti s něčím, co je mimo komunitu. Arbitr je dobrovolník, tak jako my všichni. Nepomůže Vám žádat investiční banku, aby Vám ušetřila soudní výlohy...

Ty hranice jsou vymezeny velmi vágně!

Ano, a úmyslně. Problém pevně stanovených hranic je ten, že vně nich toho zůstane příliš mnoho. Až doposud bylo mnoho důležitých případů nepředvídatelných, a ty by byly pravděpodobně blokovány, protože by nebyly v seznamu, který stanoví, že "toto je OK, tamto už ne".

Místo toho je vágní hranice posouzena arbitrem pro každý případ zvlášť. Arbitr za nás tímto způsobem řeší další problémy.

To ale dává arbitrovi přílišnou moc! Určitě jí nezneužije?

Záměrem je předat celý problém arbitrovi, částečně protože jsme už ukázali (Vy a já a všichni ostatní), že ho nevyřešíme. V Zásadách řešení sporů (DRP) je zapsáno, že arbitr má plnou důvěru celé komunity, že to zvládne. Je tedy pravda, že arbitr může situaci zneužít.

Avšak ani arbitr nepracuje ve vakuu: spolupracuje s manažerem případu (Case Manager) na sledování detailů, je omezen zásadami a zákony (jako my všichni), existuje možnost se odvolat, a konečně - jeho nařízení jsou veřejná.

Výsledkem všech těchto skutečností je, že se bude snažit vyřešit situaci v našem zájmu.

Má to kaz, vím, že můj místní soudce to smete!

Arbitráž má skutečně mnoho "kazů", a řešení sporu v jakékoli podobě má plno kazů. Řešení sporu znamená zabývat se věcmi, které nelze organizovat předem. Jsou tu vždy neočekávané zvraty a komplikace, které jsou snad důvodem, proč jsou dramata ze soudního prostředí tak oblíbená v televizi.

Ano, Váš místní soudce nemusí souhlasit. Podle smírčího zákona (v ČR: zákon o rozhodčím řízení) každé země můžete být schopni dosáhnout zastavení arbitráže nebo zrušení jejích nařízení.

Avšak: Arbitráž funguje, protože to chceme dělat společně. Tímto způsobem řešíme problémy, aniž potřebujeme soudy. Dokonce i když dokážete vyhrát jeden svůj případ, v ostatních 99 případech ze sta vítězíme všichni, protože pravděpodobně dokážeme vést tyto případy za cenu Vašeho případu.

Takže není otázkou, jestli víte o tajných zadních vrátkách, ale skutečně, zda souhlasíte s použitím tohoto procesu, nebo ne.

Jak to všechno začalo?

Arbitráž byla zavedena k řešení problémů odhalených auditem. Původní a primární potřeba je vyřešit odpovědnosti, které vyvstávají při použití certifikátů.

Například, spoléháte-li jako člen na moje jméno John Smith, a později se ukáže, že je falešné, můžete na tom tratit. U CAcert zahájíte arbitráž proti mně a arbitr může případně ocenit Vaše poškození. (Může se to stát, ale není to jisté.)

Takto může CAcert prohlásit: "když spolehnutí selže, máme řešení: arbitráž". To je důležité z mnoha důvodů, hlavně, že audit vyžaduje silné odhalení odpovědností, a povaha naší komunity vyžaduje spravedlivý podíl pro vás a všechny ostatní, jakmile odhalíme krutou pravdu: certifikáty představují riziko.

Arbitr je amatér, on nezná zákony!

Jako arbitry nepoužíváme školené právníky. Namísto toho bereme členy experty, kteří dobře znají naši činnost a prokázali svůj dobrý úsudek. Náš arbitr zná zásady a praktiky CAcert. Spory v CAcert zpravidla odkazují na záležitosti, které náš arbitr dobře zná.

Připadá mi, že používáte arbitráž příliš často, nejen pro "audit a odpovědnosti a certifikáty"

Ano, mnohem, mnohem častěji. Když to otočíme, arbitráž nám pomáhá ve spoustě dalších věcí: 4 oči a dvojí řídicí dohled v obtížných případech bezpečnosti, poskytnutí jasného oprávnění v případech nouze, náhradě nedostupného systému "Australian Mediation" pro Sdružení, řešení debat o "správném" způsobu činnosti, atd., atd.

Jedním z největších přínosů arbitráže je, že udržuje naše zásady asi v poloviční velikosti, kterou by měly mít. Kdykoli se dostane do potíží, namísto sestavování byrokratického seznamu, co je a co není povoleno, přehodí prostě problém na arbitráž. A tak věci, které se stanou zřídka kdy, nemusí být dokumentovány předem. Když přece nastanou, arbitr je může dokumentovat na místě a použít skutečné informace.

Připadá mi nesmyslné používat arbitráž pro změnu jména

Ano, to je trochu extrém. Arbitři a tým zaručování vyvíjejí způsoby, jak lépe zvládnout tyto "administrativní" záležitosti. To je skutečně skrytý přínos arbitráže: když vidíme příliš mnoho takových případů, víme, že musíme vyvinout lepší způsob.

Arbitráž má prý špatnou pověst

To je částečně pravda. Špatná pověst asi pochází od velkých společností používajících zmanipulované arbitráže, aby zmáčkly své zákazníky, zejména to dělají finanční společnosti v anglofonním světě. Hlavní indicie: soukromé a utajené procesy, arbitři vybraní společností a ne určitými nezávislými způsoby, nákladní arbitři. Takže když budete žalovat svoji pojišťovnu, zjistíte, že jste zamčeni v soukromé místnosti s arbitrem, kterého platíte, ale vybírá ho společnost. Je to špatné? Ano, a nesmíte o tom nikomu nic říci!

Můj advokát říká, že arbitráž je pro mne špatné řešení

Advokáti mají sklon nesnášet arbitráže. Možná je jedním z důvodů fakt, že při arbitráži si moc nevydělají.

Naše spory jsou celokomunitní, nízkonákladové záležitosti, takže nemůžeme usilovat o štěstí Vašich advokátů. A skutečně se v naší arbitráži říká (Zásady řešení sporů, DRP): Arbitr jmenuje Staršího zaručovatele, aby Vám pomohl. A to je další dobrovolník.

Nerad ztrácím svá práva!

Ve skutečnosti neztrácíte žádná práva. Vy jen přenášíte práva od svého místního soudu na naši arbitráž. To může být dobrým řešením, jestliže naši arbitři lépe znají problematiku, jsou levnější a spravedlivější.

Jiný úhel pohledu: Představte si, že jste uvnitř komunity. S příchodem každého nového člena, který by s Vámi mohl mít spor, nemusíte přenášet svá práva na podivný soud ve vzdálené zemi. V arbitráži CAcert jsou Vaše práva zachována.


Arbitration/FAQ/CZ (last edited 2015-08-09 06:46:27 by AlesKastner)